ESPAI METEO
X
Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts són propietat de l’Hotel Restaurant Sa Punta.
Queda aixíprohibida la reproducció de qualsevol contingut d’aquesta web sense el consentiment del seu propietari.
En cas de manipulació extracció d’arxius del web, ja siguin fotografies o textes, comportarà que el seu propietari emprengui les accions legals que corresponguin.
No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts sense el consentiment exprés del seu propietari i el seu autor.

 

L’Hotel Restaurant Sa Punta donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

 

Titular del web:
Hotel Restaurant Sa Punta
J.J. FONT CASADEVALL, C.B.
NIF E-17058280
Tel. 972 63 64 10
Tel. +34 972 63 64 10
Fax +34 972 66 73 15
17256 Platja de Pals
Girona – Costa Brava – Spain
sapunta@hotelsapunta.com

Consultar preu i disponibilitat

TEL: (+34) 972 63 64 10
sapunta@hotelsapunta.com
17256 Platja de Pals
(Girona - Costa Brava)